شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : سرکار خانم مهندس طاهره منافی ( دبیر اجرایی و علمی بیش از ۹ همایش رسمی ملی و بین المللی )

دبیر علمی کنفرانس : جناب آقای دکتر پیمان پاسبان ذوقی( دبیر علمی کنفرانس اول )

امور مالی کنفرانس : جناب آقای مهندس هادی ویشکی نژاد

شورای سیاستگذاری : جناب آقای دکتر قاسم قاسمی ( معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان )

شورای سیاستگذاری : جناب آقای مهندس محمد کاظمی ( دبیر اجرایی و علمی بیش از ۵ همایش رسمی ملی )

شورای سیاستگذاری : جناب آقای ابوذر غریبی ( دبیر اجرایی و علمی بیش از ۳ همایش رسمی ملی )